Projektowanie

Projektowanie

Kompleksowa, wielobranżowa dokumentacja projektowa w zakresie projektów budowlanych    i wykonawczych. Współpracujemy z zaufanymi i sprawdzonymi branżowymi firmami i pracowniami projektowymi, które realizują pełen zakres dokumentacji projektowej począwszy od mapy geodezyjnej do celów projektowych, raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, badań geologicznych, projektów architektoniczno – budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, drogowych, zieleni, wnętrz, technologii, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i innych.

W ramach kompleksowej obsługi w imieniu i na rzecz Inwestora uzyskujemy wszelkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia, warunki techniczne, opinie i decyzje niezbędne w procesie projektowym i na etapie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykonujemy pełno branżowe adaptacje projektów typowych.

Kosztorysowanie – na podstawie przekazanej dokumentacji technicznej opracowujemy przedmiary i kosztorysy inwestorskie na potrzeby planowanych inwestycji, kosztorysy powykonawcze, kosztorysy na prace remontowe i modernizacyjne.