Zastępstwo inwestycyjne

Zastępstwo inwestycyjne

Proponujemy pomoc w planowaniu inwestycji, poszukiwaniu nieruchomości i weryfikacji jej przydatności pod konkretną zabudowę, opracowując raport zawierający między innymi:

– analizę zapisów planu miejscowego,

– analizę własności i stanu formalno – prawnego nieruchomości,

– analizę możliwości korzystania z infrastruktury technicznej,

– analizę istniejącej zabudowy sąsiedniej pod kątem zagrożeń dla realizacji inwestycji.

W imieniu i na rzecz Inwestora podejmujemy czynności związane z prowadzeniem procesu inwestycyjnego polegające między innymi na:

– przygotowaniu dokumentacji projektowej jako załącznika do wniosku o pozwolenie na budowę, w tym:

* opracowaniu wraz z Inwestorem założeń projektowych,

* wybór projektanta i nadzór procesu projektowania w trakcie realizacji dokumentacji budowlanej  i wykonawczej,

* weryfikacji kompletności dokumentacji projektowej na każdym etapie współpracy,

– przygotowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych,

– wybór wykonawcy, wielobranżowy nadzór nad realizacją inwestycji jako inspektorzy nadzoru inwestorskiego do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.